Montaż wanny w hydromasażem – o czym należy pamiętać

Kategoria: Blog

montaż wanny

Nie należy decydować się na samodzielny montaż wanny z hydromasażem. W zależności od typu wanny muszą być spełnione określone wymogi (w zależności od gabarytów i modelu urządzenia). Dlatego najlepiej zdecydować się na zakup wanny u sprzedawcy, który oferuje montaż oraz późniejszy serwis zakupionej wanny z hydromasażem.

Co należy wiedzieć, o podłączeniu wanny z hydromasażem

Działanie hydromasażu uzależnione jest od dopływu energii elektrycznej. Z tego względu należy zachować ostrożność i powierzyć to zadanie osobie, która ma odpowiednie uprawnienia elektryczne – zaświadczenie kwalifikacyjne z zakresu instalacji elektroenergetycznych i elektrycznych urządzeń napędowych, z dodatkowymi uprawnieniami do prac kontrolno-pomiarowych. Należy dopilnować, by podłączenie było odnotowane na karcie gwarancyjnej i świadectwie podłączenia wanny. Tylko z takim wpisem  karta gwarancyjna jest ważna.

Odpowiedni montaż wanny jest bardzo ważny

Aby zamontować wannę z hydromasażem, należy posiadać przewód prądowy (najlepiej z osobnym zabezpieczeniem) oraz przewód uziemiający, który wpięty jest bezpośrednio do tablicy pod włącznik różnicowo-prądowy. Oczywiście elektryk może nam to zainstalować, jednak jest to dodatkowy koszt, który musimy brać pod uwagę.

Przy montażu ważne jest odpowiednie odizolowanie wanny od konstrukcji budynku, gdyż po włączeniu będzie ona delikatnie drgała. Dlatego nie może ona bezpośrednio przylegać do ściany. Luka powinna mieć około 2 mm, może być zabezpieczona silikonem.

Przy podłączeniu wodno-kanalizacyjnym należy zwrócić uwagę na to, czy ciśnienie robocze w instalacji nie przekracza 6 barów. Jeśli tak jest, należy zainstalować reduktor. Warto też zainstalować system odpływowo-przelewowy, który zabezpieczy przed przepełnieniem wanny wodą. Wyposażony jest on w sitko zamontowane na obudowie wanny i podłączony jest rurką odprowadzaną do kanalizacji.

Z tych względów nie należy decydować się na samodzielny montaż wanny z hydromasażem. Powierzmy to zadanie specjaliście. Dzięki temu będziemy mieć zagwarantowane bezpieczeństwo użytkowania. Zwróćmy też uwagę czy sprzedawca zapewnia serwis wanien z hydromasażem dzięki temu ewentualna naprawa wanny z hydromasażem nie będzie problemem.